Apollo resisti! – 2017

Apollo resisti!
2017
Bronzo
H 77x99x23 cm